Уважаема г-жо Ректор

  Име *

  Адрес *

  ЕГН *

  Email*

  Телефон*

  Моля да ми бъде разрешено:

  Да се явя на ПРЕДВАРИТЕЛЕН КС ИзпитДа се явя на основен КС изпитДа се явя на допълнителен КС изпитДа КАНДИДАТСТВАМ с ОЦЕНКА от ДЗИ или ДИППК

  Моля да ми бъде разрешено да се явя на предварителен кандидат-студентски изпит по:

  БиологияГеографияБългарски език (езикова култура)

  Заявявам , че ако положа успешно предварителните конкурсни изпити и не подавам всички необходими документи за кандидатстване в срок от 05.06.2023г до 03.07.2023г., губя право да участвам в класирането. (За филиалите на ЦКПИ - Стара Загора срокът е до 03.07.2023г.)

  Прилагам платена такса (.pdf, .jpg, .png - до 3МВ)


  Ще се явя на:

  Основен конкурсен изпит по
  БиологияГеографияБългарски език (езикова култура)

  Прилагам платена такса (.pdf, .jpg, .png - до 3МВ)


  Прилагам диплома за средно образование (.pdf, .jpg, .png - до 3МВ)


  Ще се явя на:

  Допълнителен конкурсен изпит по
  БиологияГеографияБългарски език (езикова култура)

  Прилагам платена такса (.pdf, .jpg, .png - до 3МВ)


  Прилагам диплома за средно образование (.pdf, .jpg, .png - до 3МВ)


  Ще се явя на:

  Държавния зрелостен изпит (за випуските след 2008г. включително) по:
  БиологияБългарски език (езикова култура)ГеографияМатематикаЧужд език

  Прилагам платена такса (.pdf, .jpg, .png - до 3МВ)


  Прилагам диплома за средно образование (.pdf, .jpg, .png - до 3МВ)


  Ще се явя на:

  Допълнителен конкурсен изпит по
  БиологияГеографияБългарски език (езикова култура)

  Прилагам платена такса (.pdf, .jpg, .png - до 3МВ)


  Прилагам диплома за средно образование (.pdf, .jpg, .png - до 3МВ)


  Списък на специалностите – държавна поръчка

  Име на специалност

  Ред на желанията

  Агрономство (Полевъдство) – редовно обучение:

  Агрономство (Полевъдство) – задочно обучение:

  Агрономство (Лозаро-градинарство и биологично производство) – редовно обучение:

  Агрономство (Лозаро-градинарство и биологично производство) – задочно обучение:

  Агрономство (Декоративно градинарство и озеленяване) – редовно обучение:

  Растителна защита – редовно обучение:

  Растителна защита – задочно обучение:

  Зооинженерство – редовно обучение:

  Зооинженерство – задочно обучение:

  Зооинженерство с информационни технологии – редовно обучение:

  Аграрно инженерство –редовно обучение:

  Екология и опазване на околната среда – редовно обучение:

  Екология и опазване на околната среда – задочно обучение:

  Аграрен туризъм – редовно обучение:

  Аграрно инженерство – задочно обучение:

  Списък специалности – платено обучение

  Име на специалност

  Ред на желанията

  Биоикономика – редовно обучение:

  Биоикономика – задочно обучение:

  Бизнес икономика – редовно бучение:

  Бизнес икономика – задочно обучение:

  Икономика и управление на регионалното развитие – редовно обучение:

  Икономика и управление на регионалното развитие – задочно обучение:

  Аграрно инженерство - задочно обучение:

  Аграрен туризъм – редовно обучение:

  Аграрен туризъм – задочно обучение:

  ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ НЯМАМ ЗАВЪРШЕНО ПРЕДХОДНО ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ (субсидирано от държавата, съгласно чл.9, ал.3, т.6, б. „а" и „б" от ЗВО) И НЕ СЪМ СТУДЕНТ В ДРУГО ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ

  Декларирам, че за неправилно попълнени от мен данни няма да предявявам претенции.

  Известно ми е, че Аграрният университет – Пловдив не уведомява по пощата за резултатите от конкурсните изпити и класиранията.

  За участие във второ и трето класиране ще потвърдя желанието си в определените срокове.

  Съгласявам се с Политиката за защита на личните данни