Уважаема г-жо Ректор


Име *
Адрес *
ЕГН *
Email*
Телефон*

Моля да ми бъде разрешено:

Да се явя на ПРЕДВАРИТЕЛЕН КС ИзпитДа се явя на основен КС изпитДа се явя на допълнителен КС изпитДа КАНДИДАТСТВАМ с ОЦЕНКА от ДЗИ

Моля да ми бъде разрешено да се явя на предварителен кандидат-студентски изпит по:

БиологияГеография

Заявявам , че ако положа успешно предварителните конкурсни изпити и не подавам всички необходими документи за кандидатстване в срок от 08.06.2020г до 04.07.2020г., губя право да участвам в класирането. (За филиалите на ЦКПИ - Стара Загора и НАПС - София срокът е до 01.07.2020г.)

Прилагам платена такса (.pdf, .jpg, .png - до 3МВ)

Ще се явя на:

Основен конкурсен изпит по
БиологияГеографияБългарски език (езикова култура)

Прилагам платена такса (.pdf, .jpg, .png - до 3МВ)

Прилагам диплома за средно образование (.pdf, .jpg, .png - до 3МВ)

Ще се явя на:

Допълнителен конкурсен изпит по
БиологияГеографияБългарски език (езикова култура)

Прилагам платена такса (.pdf, .jpg, .png - до 3МВ)

Прилагам диплома за средно образование (.pdf, .jpg, .png - до 3МВ)

Ще се явя на:

Държавния зрелостен изпит (за випуските след 2008г. включително) по:
БиологияБългарски език (езикова култура)ГеографияМатематика

Прилагам платена такса (.pdf, .jpg, .png - до 3МВ)

Прилагам диплома за средно образование (.pdf, .jpg, .png - до 3МВ)

Списък на специалностите – държавна поръчка

Име на специалност Ред на желанията
Агрономство (Полевъдство) – редовно обучение:
Агрономство (Полевъдство) – задочно обучение:
Агрономство (Лозаро-градинарство) – редовно обучение:
Агрономство (Лозаро-градинарство) – задочно обучение:
Агрономство (Декоративно градинарство и озеленяване) – редовно обучение:
Агрономство (Тропично и субтропично земеделие) – редовно обучение:
Агрономство (Растителни биотехнологии) – редовно обучение:
Растителна защита – редовно обучение:
Растителна защита – задочно обучение:
Зооинженерство – редовно обучение:
Зооинженерство – задочно обучение:
Аграрно инженерство –редовно обучение:
Екология и опазване на околната среда – редовно обучение:
Екология и опазване на околната среда – задочно обучение:
Аграрен туризъм – редовно обучение:

Списък специалности – платено обучение

Име на специалност Ред на желанията
Аграрна икономика – редовно обучение:
Аграрна икономика – задочно обучение:
Бизнес икономика – редовно бучение:
Бизнес икономика – задочно обучение:
Икономика и управление на регионалното развитие – редовно обучение:
Икономика и управление на регионалното развитие – задочно обучение:
Аграрен туризъм – редовно обучение:
Аграрен туризъм – задочно обучение:

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ НЯМАМ ЗАВЪРШЕНО ПРЕДХОДНО ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ (субсидирано от държавата, съгласно чл.9, ал.3, т.6, б. „а" и „б" от ЗВО) И НЕ СЪМ СТУДЕНТ В ДРУГО ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ

Декларирам, че за неправилно попълнени от мен данни няма да предявявам претенции.

Известно ми е, че Аграрният университет – Пловдив не уведомява по пощата за резултатите от конкурсните изпити и класиранията.

За участие във второ и трето класиране ще потвърдя желанието си в определените срокове.

Съгласявам се с Политиката за защита на личните данни