Уважаема г-жо Ректор


  Име *
  Адрес *
  ЕГН *
  Email*
  Телефон*

  Моля да бъда записан(а) в:

  Магистърската програма/форма на обучение:
  Списък със магистърски програми/форми

  Име на специалност
  Вид
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.

  Завършил(а) съм (Висше училище, гр./година, специалност)

  Декларирам, че

  завършена друга магистърска програма

  Прилагам диплома за средно образование (.pdf, .jpg, .png - до 3МВ)

  Прилагам диплома за висше образование или уверение(.pdf, .jpg, .png - до 3МВ)

  Декларирам, че за неправилно попълнени от мен данни няма да предявявам претенции.

  Известно ми е, че Аграрният университет – Пловдив не уведомява по пощата за резултатите от конкурсните изпити и класиранията.

  За участие във второ и трето класиране ще потвърдя желанието си в определените срокове.

  Съгласявам се с Политиката за защита на личните данни