Уважаема г-жо Ректор


Име *
Адрес *
ЕГН *
Email*
Телефон*

Моля да бъда записан(а) в:

Магистърската програма/форма на обучение:
Списък със магистърски програми/форми

Име на специалност
Вид
1.
2.
3.
4.
5.

Завършил(а) съм (Висше училище, гр./година, специалност)

Декларирам, че

завършена друга магистърска програма

Прилагам диплома за средно образование (.pdf, .jpg, .png - до 3МВ)

Прилагам диплома за висше образование или уверение(.pdf, .jpg, .png - до 3МВ)

Декларирам, че за неправилно попълнени от мен данни няма да предявявам претенции.

Известно ми е, че Аграрният университет – Пловдив не уведомява по пощата за резултатите от конкурсните изпити и класиранията.

За участие във второ и трето класиране ще потвърдя желанието си в определените срокове.

Съгласявам се с Политиката за защита на личните данни